Posts Tagged ‘Emilio Aguinaldo’

Mga Tunay Na Naganap Noong Himagsikan

Posted by: Mariku on August 17, 2009