Archive for the ‘History’ Category

Mga Tunay Na Naganap Noong Himagsikan

Posted by: Mariku on August 17, 2009

Tie A Yellow Ribbon

Posted by: Mariku on August 4, 2009

In Defense Of Magellan

Posted by: Mariku on July 24, 2009